Teatr w małym mieście

Teatr na ulicach Złotowa!

„Czas Wilka” Teatru Ewolucji Cienia jest to spektakl dotykający problemu nakręcającej się spirali nienawiści, ale i wskazujący niezwykle trudną ścieżkę rozwiązania konfliktów, jaką jest oczyszczająca siła przebaczenia. Odwołując się do metafory, sytuując akcję przedstawienia na osi człowiek – wilk, artyści chcą pobudzić do zastanowienia się nad siłami rządzącymi naturą ludzką, a jednocześnie chcą przestrzec przed obudzeniem wilka, który drzemie w każdym z nas. „Czas Wilka” jest więc spektakem widowiskowym, pięknym w obrazie, a zarazem przerażającym w treści, bo dotykającym bolesnej prawdy o człowieku.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz  Samorządu Województwa Wielkopolskiego.