Kochając Marszałka

  • Data wydarzenia: 11 listopada 2022

  • Miejsce wydarzenia: ZDK

Spektakl „Kochając Marszałka” jest spojrzeniem na  Józefa Piłsudskiego okiem kochającej go kobiety. Człowiek, który do dziś wzbudza ogromne kontrowersje – od bałwochwalczego uwielbienia po odsądzanie go „od czci i wiary” jawi się przeciętnemu Polakowi jako postać monumentalna, silna i groźna. W naszym spektaklu Piłsudski to – niewątpliwie nieprzeciętny człowiek i wielki ideowiec – jest postacią z krwi i kości. Nie sposób jednak nawet tak opowiadając o Marszałku pomijać historii i polityki. Do  opowieść o miłości Aleksandry i Piłsudskiego dodana jest postać  drugiego wielkiego Polaka i głównego adwersarza Naczelnika – Romana Dmowskiego. Postać Dmowskiego pełni rolę po części  narratora opowieści o tych niezwykle burzliwych latach pierwszej połowy XX wieku.

Sceny spotkań tych dwóch wielkich ludzi, twórców polskiej niepodległości w możliwie prosty sposób pokazują na czym polegał zasadniczy konflikt między dwoma sposobami pojmowania czym ma być wolna Polska i jak tę wolność odzyskać po latach niewoli.

Jednak przede wszystkich spektakl „Kochając marszałka” jest opowieścią o niełatwej miłości Aleksandry Szczerbińskiej do Józefa Piłsudskiego, dla którego największą miłością była Polska.

Kochając Marszałka